OBJAVLJENA WEB STRANICA LUPOGLAV

Danas 25.03.2013. godine objavljena je web stranica Mjesne Zajednice Lupoglav www.lupoglav.com
Stranica je namijenjena za sve stanovnike Lupoglava, iseljenike iz Lupoglava, mještane Lupoglava koji se trenutno nalaze na privremenom radu u inozemstvu, kao i sve prijatelje Lupoglava i one koji žele više saznati o Lupoglavu.

Stranica je zamišljena prvenstveno kao servis za mještane Lupoglava.Na istoj će biti objavljivane sve važnije vijesti i oglasi vezani za rad Mjesne Zajednice, kao i ostale korisne informacije od kojih bi mještani Lupoglava mogli imati koristi.

Osobito važno je to da će stranica doprinijeti potpunoj transparentnosti rada rukovodstva Mjesne Zajednice a posebice transparentnosti utroška financijskih sredstava.
Na web  stranici će biti objavljivane sve odluke Zbora i Vijeća Mjesne Zajednice kao i svi ulazi i izlazi novca u blagajnu Mjesne Zajednice.

Putem web stranice će građani moći davati svoje prijedloge, sugestije, primjedbe te postavljati pitanja rukovodstvu Mjesne Zajednice.

Posjetiteljima stranice želimo da se ugodno osjećaju listajući ovu stranicu te da je što češće posjećuju kako bi bili informirani o dešavanjima u Lupoglavu.

Pomozite razvoj Lupoglava

Donirajte novac, usluge, materijalna dobra

Račun
Kod Raiffeisen Bank d.d. BiH
1610550025540035

Devizne uplate u bilo kojoj valuti također idu na isti broj žiroračuna i bit će konvertirane u KM po srednjem tečaju banke.

molimo Vas da nas nakon uplate donacije obavijestite telefonski ili putem e-mail-a


BIH link
::: Lupoglav 2018 :::                                                                                :::: Izrada web stranice: Biznis Servis Žepče ::::
INSTRUKCIJU ZA DEVIZNE UPLATE MOŽETE POGLEDATI OVDJE
POZIV NA ZBOR GRAĐANA MZ LUPOGLAVA


U nedjelju 21.04.2013. god. održat će se Zbor građana MZ Lupoglav. Zbor će se održati u prostorijama Osnovne Škole u Lupoglavu s početkom u 9 sati.

Dnevni red:
1. Informacije o aktivnostima vijeća MZ u proteklom razdoblju
2. Informacija o projektu izgradnje kanalizacijske mreže
3. Plan rada vijeća MZ Lupoglav za naredne 4 godine
4. Financiranje rada MZ
5. Razno

MOLE SE SVI DOMAĆINI DA PRISUSTVUJU ZBORU, TE DA SA SOBOM
PONESU 20 KM ZA UPLATU GODIŠNJEG UČEŠĆA ZA RAD MZ

Predsjednik Zbora MZ
Josip Šumić

VIJESTI - OGLASI - OBJAVE:

Ovdje možete pogledati sve najvažnije vijesti, oglase, objave vezane za rad Vijeća i Zbora Mjesne zajednice Lupoglav.
Molimo građane MZ Lupoglav da što češće posjećuju ovu stranicu kako bi na vrijeme bili informirani o svim dešavanjima u Mjesnoj zajenici.
PODJELJENI KONTEJNERI ZA SMEĆE

Danas 09.04.2013. god. su podjeljeni kontejneri i kante za odlaganje smeća u MZ Lupoglav.
Veliki kontejneri kapaciteta 1,1m3 su postavljeni na 10 lokacija. Raspoređeni su tako da pokriju sve zaseoke. Planirano je da jedan veliki kontejner pokriva 10 domaćinstava. Podjeljeno je i 70 PVC kanti za smeće. Kante su podjeljene domaćinstvima koja su udaljena od velikih metalnih kontejnera.
Odlukom Općinskog Vijeća Žepče 28.04.2012. god. definirano je da sva domaćinstva u prigradskim naseljima moraju plaćati odvoz smeća a komunalno poduzeće to smeće mora odvoziti na gradsku deponiju otpada.
Podjeljeni kontejneri i kante su besplatni a korisnici se prema istima trebaju odnositi domaćinski i čuvati ih.
Naplata usluga odvoza smeća će se vršiti tromjesečno prema cjeniku Komunalnog poduzeća, prosječna cijena po jednom domaćinstvu je oko 7 KM/mjesečno.
Kante su predviđene za kućni otpad, što znači da odvoz nije predviđen za stari namještaj, šut iz kotlovnica, industrijske otpatke, medicinski i veterinarski otpad, granje, otpatke životinjskig porijekla, zapaljivi materijali.
Odvoz smeća će se vršiti jednom tjedno, svake srijede. Svi građani koji imaju PVC kante iste trebaju Srijedom-rano u jutro iznjeti pored puta, te nakon pražnjenja od strane Komunalnog poduzeća, iste ponovno preuzeti.

NAPOMENE:
        - Odluku o organiziranom prikupljanju kućnog otpada je donijelo Općinsko Vijeće i rukovodstvo         MZ Lupoglav nije ni na koji način moglo utjecati na donošenje ove odluke.
        - Sva domaćinstva su dužna plaćati odvoz smeća. Oni koji ne budu redovito izmirivali svoje obveze bit će utuženi od strane J.P. Komunalno Žepče.
        - Molimo građane da čuvaju dodjeljene kante i kontejnere jer u slučaju uništenja neće više besplatno dobiti nove.
        - Molimo građane da ovo ne shavate kao još jedan namet i udar na kućni budžet nego kao još jedan korak ka zdravijem i ljepšem mjestu za naš život i život naše djece.
ODRŽAN ZBOR GRAĐANA MZ LUPOGLAV

Dana 21.04.2013. god. održan je zbor građana MZ Lupoglav.

Dnevni red:

1) Informacija o radu Vijeća MZ u proteklom razdoblju
2) Informacija o projektu izgradnje Kanalizacijske mreže
3) Plan rada Vijeća MZ za naredne 4 godine
4) Financiranje rada Vijeća MZ Lupoglav
5) Razno

Zapisnik sa sastanka Zbora MZ Lupoglav možete pogledati
OVDJE
Poštovani prijatelji Lupoglava,
Svaka Vaša donacija će biti uredno evidentirana i utrošena na dobrobit mještana Lupoglava.
Na ovoj web stranici, u rubrici "Financije" točno možete vidjeti za što je utrošen Vaš novac.


Domaćini,
molimo Vas da redovito plaćate
učešće za rad MZ
"OMLADINSKA BANKA" ŽEPČE ODOBRILA DONACIJU
OD 2000,00 KM  GRUPI MLADIH IZ LUPOGLAVA


Grupa mladih iz Lupoglava je početkom Travnja aplicirala kod "Omladinske Banke" Žepče za nepovratna sredstva od 2000,00 KM kako bi izvršili uređenje Nogometnog igrališta "Grablje".

Dana 05.06.2013. god. donesena je odluka o prihvaćenim projektima među kojima se našao i projekat grupe mladih iz Lupoglava.
Projekat nosi naziv "Izrada pristupa i obogaćivanje sadržaja na nogometnom igralištu Grablje u Lupoglavu".
Projektom su predviđeni sljedeći radovi:
"    Izrada  pješačkog pristupnog  puta do igrališta,
"    Nabavka i montaža opreme za sport i zabavu najmlađih: klackalica, ljuljačka, tobogan.
"    Nabavka i montaža 3 drvene klupe za sjedenje i jedan stol za stolni tenis,
"    Krčenje i ravnanje terena oko igrališta.
Ukupna vrijednost projekta je 4000,00 KM." Omladinska banka u suradnji sa Fondacijom "Mozaik", USAID-om i Općinom Žepče  učestvuje sa donacijom od 2000,00 KM a istim iznosom učestvuje i grupa mladih potpomogunta sa nekoliko lokalnih donatora.

Vrijeme trajanja projekta je 15.06. do 30.08.2013. god.
Planirano je da dobar dio fizičkih radova urade mladi Lupoglava koji koriste nogometno i košarkaško igralište.

Pozivamo sve mještane Lupoglava da doprinesu realiziranju ovog projekta, novčanim prilogom ili učešćem u radu.


slika s ceremonije dodjele čekova
ček za uređenje stadiona "Grablje"
 PRIJATELJI LUPOGLAVA  
 ( DONATORI )

Vlada ZE-DO Kantona, 15.000,00 KM za izgradnju 
vodovodne mreže za 25
domaćinstava ( Zaseok "Polja")

Martin Barbarić, Lupoglav, Žepče
17 kamiona zemlje za nogometno igralište"Grablje"
(vrijednost oko 1300,00 KM)

Ivo (Ante) Šumić - Frankfurt
Darovao 10 kompleta dresova za nogometnu ekipu
MZ Lupoglav, u vrijednosti od 300 Eur.

FRANCEZA BEYER - Frankfurt
(20,00 Eur.)

4.
5.
.
.

ZAVRŠEN PROJEKT UREĐENJA IGRALIŠTA "GRABLJE"


Projekt "Izrada pristupnog puta i obogaćivanje sadržaja nogometnog igrališta Grablje" je napokon završen.
Radi se o projektu koji je provela neformalna grupa mladih iz Lupoglava uz pomoć "Omladinske Banke Žepče" i "Fondacije Mozaik" iz Sarajeva.

Članovi neformalne grupe mladih koji su bili nositelji projekta su:
1.    Marko Karatović,
2.    Igor Šumić,
3.    Dražen Jozić,
4.    Marko Barbarić,
5.    Nikola Mijić.

Vrijednost projekta je 4000,00 KM od čega su Fondacija Mozaik i Općina Žepče putem Omladinske Banke Žepče učestvovali sa 2000,00 KM dok su ostatak osigurali mještani Lupoglava svojim novčanim prilozima i osobnim učešćem u izvođenju radova.

Urađeno je:
-    Pristupni pješački put sa južne strane u dužini oko 200m,
-    Iskrčena živica, zaravnat i uređen teren sa južne strane igrališta,
-    Urađen betonski stol za stolni tenis,
-    Urađene 3 klupe za sjedenje,
-    Urađena ljuljačka za djecu,
-    Urađena klackalica,
-    Urađeni mali golovi za djecu,
-    Počišćen kanal za oborinske vode sa južne strane igrališta.

Ovime je olakšan pristup do igrališta, obogaćeni sadržaji te omogućeno da cijele obitelji (mladi i stari) mogu naći sadržaje za sebe na igralištu.Želja nam je da igralište osim mjesta za bavljenje sportom postane i mjesto odmora, razonode i druženja svih mještana Lupoglava.

Neformalna grupa mladih i ostali volonteri posebno se zahvaljuju:
1.    Nikici Barbarić i Dragi (Blaža) Šumić koji su dali svoje zemljište za izradu pristupnog puta,
2.    Župniku Župe Osova fra Antunu Perkoviću na doniranju kamenih sjedalica,
3.    Branku Adžić na doniranju rada rovokopača u vremenu od 1 sata,
4.    Stjepanu Mijić za veliko zalaganje i pomoć u izradi opreme za igralište,
5.    Marinku Šumić za darivanje betonske cijevi za pristupni put,
6.    Željku (Branka) Šumić za usluge prijevoza pijeska za pristupni put i radove sa motornom pilom,
7.    Josipu (Ivice) Šumić za usluge sa traktorom i usluge na sječenja šiblja sa trimerom,
8.    Mladenu Šumić, Mirku (Velimira) Šumić, Ivi Barbarić, Josipu (Nikice) Barbarić, Marinku Barbarić, Franji (Stipe) Šumić, Nikoli (Ante-Ćamrde) Tomić, Luki i Franku (Željka) Šumić na nesebičnom zalaganju prilikom izvođenja radova na krčenju i uređenju terena na trasi pristupnog puta i terena oko igrališta,
9.    Heleni i Ljubi Šumić koje su davale moralnu potporu u najtežim trenucima rada,
10.    Svim ostalim mještanima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog projekta.

U nastavku su fotografije koje prikazuju stanje igrališta nakon realizacije projekta.

Odbijena predložena trasa auto-ceste preko MZ Lupoglav

Dana 05.10.2013.god. održan je zbor građana MZ Lupoglav na temu: Zauzimanje stava o predloženoj trasi auto-ceste Tuzla - Žepče preko teritorije MZ Lupoglav.
Mirko Šumić, predsjednik Vijeća MZ Lupoglav iznio je dostupne informacije vezane za predloženu trasu auto-ceste Tuzla-Žepče preko teritorije MZ Lupoglav.
Detaljno je prikazana predložena trasa i odgovoreno na pitanja zainteresiranih mještana.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno je usvojena Odluka:
Predložena trasa auto ceste Tuzla-Žepče preko teritorije MZ Lupoglav je za građane MZ Lupoglav neprihvatljiva.

Zaduženo je Vijeće MZ Lupoglav da sa ovom odlukom upozna Općinsko Vijeće Žepče i ostale nadležne institucije te da se zalaže da se ova odluka uzme u obzir kod donošenja konačne odluke o suglasnosti za trasu auto-ceste na području općine Žepče.

Odluke Zbora i Vijeća MZ Lupoglav vezane za ovu temu možete pogledati u kategoriji  Dokumenti.

URUČENA PRIZNANJA "OMLADINSKE BANKE"

Dana 20.11.2013. god. U organizaciji fondacije "Mozaik" i "Omladinske banke" upriličena je prezentacija rezultata postignutih u 2013. Godini.
Tom prigodom uručena su priznanja, plakete i uvjerenja članovima neformalnih grupa mladih koji su realizirali svoje projekte, te organizacijama i pojedincima koji su poduprli ovaj projekat.
Između ostalih plakete i uvjerenja su dobili:
"    Mjesna zajednica Lupoglav - Zlatnu plaketu,
"    "Agro Barbarić" - Srebrenu plaketu
"    "Biznis Servis" Žepče - Srebrenu plaketu
"    Marko Karatović - Uvjerenje o uspješno realiziranom projektu
"    Igor Šumić - Uvjerenje o uspješno realiziranom projektu
"    Dražen Jozić - Uvjerenje o uspješno realiziranom projektu
"    Marko Barbarić - Uvjerenje o uspješno realiziranom projektu
"    Nikola Mijić - Uvjerenje o uspješno realiziranom projektu

Navedena priznanja su našim mještanima dodijeljena zbog nesebičnog doprinosa pri realizaciji projekta "Obogaćivanje sadržaja i izgradnja pristupnog puta na nogometnom igralištu Grablje u Lupoglavu".

ODOBRENA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE VODOVODA

Vlada ZE-DO Kantona je na svojoj sjednici održanoj 24.12.2014. god. donjela Zaključak kojim se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u Lupoglavu.
Radi se o vodovodnoj mreži za 24 domaćinstva u južnom dijelu Lupoglava, uz lokalni put Radovlje-Vinište, na potezu od Sibovca pa do kuće Stipe Jakić.

Financijska sredstva će biti prebačena na žiro račun MZ Lupoglav u dvije tranše i to:
"    50% sredstava će biti prebačeno po dostavljanju tehničke dokumentacije i ugovora o izvođenju radova u Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona,
"    50% sredstava će biti prebačeno po dostavljanju okončane situacije, zapisnika o primopredaji i izvještaja nadzornog organa o završenim radovima u Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona.

Vijeće MZ Lupoglav je odmah krenulo sa aktivnostima u cilju stvaranja preduvjeta za realizaciju ovog projekta.

Planirano je da se radovi na izgradnji vodovodne mreže završe do 01.04.2014. godine.

Zaključak Vlade ZE-DO Kantona možete pogledati


OVDJE
12.05.2014.

ZAVRŠENA VODOVODNA MREŽA U JUŽNOM DIJELU LUPOGLAVA

Početkom svibnja zavrešni su radovi na izgradnji vodovodne mreže za 25 domaćinstava u južnom dijelu Lupoglava (uz lokalni put Radovlje-Vinište).
Radove je izvodilo poduzeće "Tadić Cop" Žepče a nadzor vršilo poduzeće "Tadić" d.o.o. Žepče.
Izradu glavnog projekta kao i dio radova su financirala sama domaćinstva čije je vodosnabdijevanje rješavano a najveći dio radova je financirala Vlada ZE-DO kantona sa iznosom od 15.000,00 KM.
Ovim projektom još jedan dio Lupoglava je dobio vodu iz gradskog vodovoda i time riješio jedan od najvećih infrastrukturnih problema.
U ime MZ Lupoglav i u ime obitelji koje su dobile vodu zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta.POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD POPLAVE

Pozivamo sve vlasnike objekata i zemljišta u Lupoglavu, a koji imaju štetu od poplave ili klizišta, da se prijave za procjenu štete.

Prijava se vrši putem obrasca za prijavu štete a koji će biti podijeljen po domaćinstvima.Isti obrazac možete skinuti i sa ove web starnice na linku ispod ove vijesti.

Popunjene obrasce dostaviti predsjedniku Vijeća MZ Lupoglav (Mirko Šumić)  ili Povjereniku za Civilnu Zaštitu MZ Lupoglav (Mladen Šumić), ili donijeti na Zbor građana MZ Lupoglav koji će se održati u Nedjelju 25.05.2014. god. u 18:00 sati u prostorijama Osnovne Škole u Lupoglavu.

Popunjavanje obrazaca za prijavu štete je preduvjet da bi komisija za procjenu štete izašla na teren i procijenila nastalu štetu.

Prijava štete od poplave-pojedinačno
27.05.2014.

ODRŽANA 2.SJEDNICA ZBORA GRAĐANA MZ LUPOGLAV  

U Nedjelju 25.05.2014. god. u 18,00 sati u prostorijama OŠ Lupoglav održana je druga sjednica Zbora građana MZ Lupoglav sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Izvješće o radu Vijeća MZ Lupoglav za proteklu godinu,
2.    Planovi za naredni period,
3.    Prijava štete od poplave i klizišta,
4.    Razno
Zboru građana je prisustvovalo 49 domaćina.
Zapisnik sa zbora građana možete pogledati OVDJE

PRIJAVLJENE ŠTETE OD POPLAVE I KLIZIŠTA

Sukladno zahtjevu Općine Žepče da se dostavi popis štete koja je načinjena elementarnom nepogodom na području MZ Lupogalv, provedene su aktivnosti na evidentiranju štete po domaćinstvima.
Na temelju dostavljenih podataka (popunjenih obrazaca) napravljen je zbirni popis za cijelu MZ te je dana 28.05.2014. god. dostavljen u Općinu Žepče.
Na temelju popisa Općinska komisija za procjenu štete će izaći na teren i procijeniti evidentirane štete.
Zbirni popis prijavljene štete možete pogledati OVDJE


POSTAVLJENE OGLASNE TABLE

U Subotu 12.07.2014. god. postavljene su dvije oglasne table u Lupoglavu.Table su namijenjene za informiranje građana MZ Lupoglav o svim važnijim događanjima i pitanjima vezanim za rad MZ Lupoglav.

Table su urađene vrlo masivno, od hrastovog su drveta i uklapaju se u opću sliku Lupoglava te ne narušavaju prirodni ugođaj ovoga mjesta.
Jedna tabla je postavljena na samom ulazu u Lupoglav (kod mosta na Radovlju) a druga u Gornjem Lupoglavu, kod gospinog kipa.

Postavljanjem ovih tabli građani Lupoglava će imati mogućnost boljeg i bržeg informiranja a samo mjesto je vizuelno obogaćeno te dobilo jedan urbaniji izgled.

NEVRIJEME U LUPOGLAVU UNIŠTILO PUTEVE

Nevrijeme koje je zadesilo naše područje 05. i 06. 08.2014. god. pričinilo je veliku materijalnu štetu u Lupoglavu.

Svi putevi su značajno oštećeni a neki od njih su ostali neprohodni (Karatovića put, put niz Njive, put pored Ivice Velkinog, put pored Ljiljane Tadić).Put Radovlje-Osova je također značajno oštećen, odnesene su bankine i napravljeni veliki krateri pored asfaltne trake.

Osim puteva značajna šteta je napravljena i na obiteljskoj kući Drage Markanović i ugostiteljskom objektu Vlade Šumić, koji su bili poplavljeni izlijevanjem rijeke Radovlja.

Usljed padalina postojeće klizište iznad kuće Ante Antukić se proširilo za oko 40 m, tako da ugrožava nekoliko obiteljskih kuća u tom području.
Ovdje možete pogledati nekoliko fotografija oštećenih puteva i klizišta.
Zahvaljujući dobroj organizaciji rukovodstva MZ Lupoglav i vrijednim mještanima svi putevi su sanirani i dovedeni u prohodno stanje.Dovezene je i raspoređeno preko 50 prikolica pijeska.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u radovima na sanaciji puteva ili na bilo koji način pomogli, a naročito:

Rad sa traktorom:

Franjo Dragičević, Tado Ćurić, Franjo Antukić, Josip (Ante) Barbarić, Petar Šumić, Josip (Ante) Franjić, Igor Kresić, Tomo Ćurić, Niko Kresić, Marinko Šumić, Ivan Barbarić.

Rad na istovaru i raspoređivanju pijeska:

Mladen Šumić, Željo (Branka) Šumić, Josip (Ivice) Šumić, Drago(Blaža) Šumić, Ivo (Ante) Barbarić, Pero (Ante) Barbarić, Alojz (Ante)Barbarić, Josip (Nikice) Barbarić, Stipo Mijić, Nikola Mijić, Tado Barbarić, Marko Barbarić, Karlo Kresić, Vjeko Barbarić, Žarko Antolović, Josip Antolović, Juraj Antolović, Željko Tadić, Zoran Šumić, Drago  (Ive) Franjić, Vlado Sarajlić, Anto Sarajlić, Slobodan Šumić, Josip (Slobodana) Šumić, Pero (Marka) Kresić,  Bosiljko babić, Marko Babić, Jozo Jurić, Marko Kresić, Mato Karatović, Jozo Lupić, Anto Tomić, Marko Karatović, Jozo Tadić, Mato Tadić, Cvitanovići, Pavlovići...

Posebno se zahvaljujemo:

"    JP "Komunalno" d.o.o. Žepče na pomoći oko utovara pijeska,
"    Anti Tomić (Tonćo) koji je besplatno dovezao 1 kamion pijeska,
"    Općini Žepče za 3 kamiona pijeska za završni sloj bankina,
"    Civilnoj Zaštiti FBiH i Zoranu Martinoviću na dovozu 6 kamiona pijeska iz Željeznog polja,
"    Ivi Tadiću za pomoć oko asfaltiranja rupa na kolovozu i nabavci pijeska za bankine.
"    Osovskom kapelanu fra Miroslavu na doniranju 20 KM (osvježenje za radnike na razgrtanju).

OBAVIJEST
O MJESTU UPLATE DUGOVANJA PREMA MZ

OBAVJEŠTAVAMO SVE DOMAĆINE MZ LUPOGLAV KOJI ŽELE IZMIRITI SVOJE OBVEZE:
1. Uplata za reguliranje statusa puta u polja (samo oni koji imaju parcelu u polju). .10,00KM
2. Uplata za rad MZ Lupoglav za 2014. god. (svi domaćini koji nisu uplatili) ............20,00 KM
DA TO MOGU URADITI U TRGOVINI "TREND" (Trgovina "kod Bekrije")

Za izvršenu uplatu dobit će priznanicu a uplata će biti evidentirana i objavljena na oglasnim
pločama MZ Lupoglav i na web stranici MZ Lupoglav www.lupoglav.com

VAŠOM UPLATOM POMOĆI ĆETE RAD MZ  I  REALIZIRANJE  RAZVOJNIH PROJEKATA LUPOGLAVA.

DETALJAN UVID U POTROŠNJU SVAKE KM IMATE NA WEB STRANICI LUPOGLAVA A BIT ĆE OBJAVLJEN I NA OGLASNIM TABLAMA.
Puštena u rad javna rasvjeta u Lupoglavu

Juče, 01.12.2014.god. puštena je u rad javna rasvjeta u našoj Mjesnoj zajednici.

Radi se o javnoj rasvjeti na glavnom putu kroz Lupoglav na potezu Radovlje-crkva Osova.

Ukupna vrijednost investicije je 50.000,00 KM (zajedno sa rasvjetom u Osovi) a sredstva je osigurala Općina Žepče putem Vlade FBiH (sredstva od GSM licenci).

Realiziranjem ovog projekta obogaćena je infrastruktura te poboljšani uvjeti života u našoj Mjesnoj Zajednici.

Projektom javne rasvjete su obuhvaćeni i asfaltirani putevi "Njive" i put "Radovlje-Osovac" čija realizacija će uslijediti naknadno, po iznalaženju financijskih sredstava.

U ime građana MZ Lupoglav zahvaljujemo se IVI TADIĆU, zastupniku u Domu Naroda FBiH, koji je nesebičnim zalaganjem omogućio realizaciju ovog projekta.


PREGLED UPLATA ZA RAD MJESNE ZAJEDNICE

Obzirom da domaćini MZ Lupoglav većim dijelom ne izvršavaju svoje obveze uplate 20,00 KM/Godišnje za rad Mjesne Zajednice, napravili smo pregled uplata od 2011 do 2014. godine u kome se vide sve uplate u navedenom razdoblju.

Vidljivo je da veći dio domaćinstava ne izvršava svoje obveze.

Stav Vijeća MZ Lupoglav je da zaseoci u kojima manje od 70% domaćinstava izvršava svoju obvezu uplate 20,00 KM/Godišnje za rad MZ budu izostavljene iz bilo kakvih razvojnih projekata (vodovod, putevi, kanalizacija, rasvjeta i bilo kakvi drugi infrastrukturni projekti.

Novac nam je potreban za normalno funkcioniranje Mjesne Zajednice, za izradu projekata, održavanje puteva i mnoge druge potrebe koje proističu iz svakodnevnog rada.Utrošak novca je javan i može se vidjeti na web stranici MZ Lupoglav www.lupoglav.com
Pozivamo sve domaćine Lupoglava da izmire svoje obveze i time doprinesu razvoju naše MZ.

IZVRŠEN IZBOR RAZVOJNIH PROJEKATA ZA PLAN KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE ŽEPČE

Dana 17.05.2015. god. odžana je tematska sjednica Vijeća MZ Lupoglav na kojoj je izvršen izbor razvojnih projekata koji će biti kandidirani kod Općine Žepče za realiziranje u okviru Plana kapitalnih ulaganja u razdoblju 2015.-2019. god.
Predsjednik Vijeća Mirko Šumić iznio je informaciju o raspisivanju javnog natječaja od strane Općine Žepče kojim se omogućuje kandidiranje projekata koji će ući u četverogodišnji plan kapitalnih ulaganja na Općini Žepče.
Pojašnjen je i sustav bodovanja i rangiranja projekata, rokovi za dostavu projekata kao i ostale informacije bitne za kandidiranje projekata.
Nakon rasprave jednoglasno je zauzet stav da se sa liste planiranih infrastrukturnih projekata izdvoji i kandidira 9 projekata i to:
1.    Izgradnja Kanalizacione mreže u MZ Lupoglav,
2.    Izgradnja vodovodne mreže za sjeverni dio Lupoglava (uz put Tunel-Osova).
3.    Asfaltiranje puta "Karatovići"- nastavak,
4.    Asfaltiranje puta "Njive"- nastavak,
5.    Rekonstrukcija puta Radovlje-Crkva Osova,
6.    Javna rasvjeta na putevima: Njive, Karatovići, Radovlje-Vinište,
7.    Sanacija Osnovne Škole Lupoglav (Asfaltiranje puta prema Osnovnoj Školi i platoa ipred škole, unutarnje uređenje Osnovne škole-Vodovodne instalacije, sanitarni čvor, podovi, popravka i bojenje postojeće stolarije)
8.    Rekonstrukcija (proširenje) puta Radovlje-Vinište
9.    Čišćenje kanala iznad polja i izrada novog (niz polja), sređivanje propusta i nasipanje puteva u Lupoglavskom polju

Za prikupljanje podataka i izradu prijavnih aplikacija zadužuje se predsjednik Vijeća MZ Mirko Šumić.
Detaljniji opis svakog od predloženih projekata možete vidjeti u rubrici "Razvojni projekti" na ovoj web stranici.


Započela izgradnja kanalizacijske mreže u Lupoglavu -18 domaćinstava priključeno na kanalizacijsku mrežu

Aktivnosti na izgradnji kanalizacijske mreže u Lupoglavu traju već desetak godina.2005. god.  je urađen glavni projekt koji je zbog izmjene zakona o graditeljstvu i zbog problema u rješavanju vlasničkih odnosa na trasi bilo potrebno prepraviti.To je urađeno 2014. godine te se krenulo sa potpisivanjem suglasnosti za prelazak kanalizacijske mreže preko zemljišnih parcela i ishođenjem građevne dozvole.Taj proces je još uvijek u tijeku, kao i iznalaženje financijskih sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže.
Grupa od 30 domaćinstava u južnom i zapadnom dijelu Lupoglava, koji su najugroženiji po pitanju rješavanja otpadnih voda nije mogla čekati realizaciju kompletnog projekta nego je samostalno pokrenula aktivnosti na izgradnju kanalizacijske mreže sopstvenim sredstvima.Tijekom 2014. god. prikupljen je novac i izgrađeno 340 m glavnog kanalizacijskog kolektora promjera 300 mm, od puta radovlje-Vinište pa do rijeke Bosne.
Početkom 2015. god. pokrenute su aktivnosti na izgradnji 3 ogranka sekundarne mreže.U Srpnju je završena kanalizacijska mreža za 9 domaćinstava u "Ogranku 1" ( Ivica Šumić Križana, Velimir Šumić, Branko Šumić Tadije, Niko Šumić Stipana, Ana Bilić Stipana, Željko Šumić Branka, Ivan Šumić Joze, Janja Šumić ud. Mirka, Ivica Vidović) a u kolovozu kanalizacijska mreža za 9 domaćinstava u "Ogranku 2" (Drago Šumić  Jure, Marinko Antolović Radun, Ivka Šumić ud. Ive, Niko Šumić Jure, Franjo Šumić Joze, Franjo Šumić Branka, Branko Dragičević, Branko Šumić Jure, Franjo Dragičević).U rujnu će biti realizirana izgradnja kanalizacijske mreže za još 9 domaćinstava u "Ogranku 3" (Anto Tomić Austrija, Martin Barbarić, Marinko Šumić, Zdeno Šumić, Drago Dragičević, Vlado Franjić, Josip Franjić, Niko Franjić, Ivo Barbarić) .Općina Žepče je podržala akciju mještana sa iznosom od 5.000,00 KM po ogranku, što će u konačnici biti iznos od 15.000,00 KM za prvu fazu projekta.
Za preostali dio kanalizacijske mreže traži se izvor financiranja.
One grupe domaćinstava koje budu spremne samostalno finacirati izgradnju kanalizacijske mreže mogu također očekivati pomoć od općine i državnih institucija te prioritet u nastavku gradnje kanalizacijske mreže.

Fotografije izgradnje "Ogranka 1" :


Mještani zaseoka "Njive" organizirali akciju popravke puta

20.01.2016. god. mještani zaseoka "Njive" su organizirali akciju popravke makadamskog puta od kuća Ive Franjića do spajanja na put Radovlje-Osova.Dovezeno je i razgrnuto 9 kamiona pijeska.Nabavku pijeska su zajednički financirali Mjesna Zajednica Lupoglav i sami mještani.
Razgrtanje pijeska su uradili sami mještani a financijski su učestvovali: Petar Šumić, Drago Franjić, Zoran Šumić, Igor Kresić, Bosiljko Babić, Anto Sarajlić, Franjo Antukić, Anto Antukić i Marko Kresić.


Započela sadnja vinove loze u Lupoglavu

20.04.2016.
Lupoglav je jedno od naseljenih mjesta u općini Žepče koje je oduvijek bilo izrazito poljoprivredno orjentirano.Većina domaćinstava ima preko 10 dunuma vlastitog poljoprivrednog zemljišta dok neka imaju i preko 100 dunuma.Do unazad nekoliko godina uglavnom su se proizvodile ratarske kulture: kukuruz, pšenica, ječam, zob.
U posljednjih nekoliko godina osjetan je razvoj voćarske proizvodnje pa tako u Lupoglavu imamo značajne zasade jabuke, šljive, kruške, maline i kupine.
Zahvaljujući vinariji "Povratak" krenulo se i sa uzgojom vinove loze.Prije 2 godine zasađen je prvi vinograd površine 10 dunuma a ovoga proljeća Josip (Dragana) Šumić zasadio je 5 dunuma vinove loze sa planom proširenja u narednom razdoblju.
Ovdje možete pogledati fotografije sadnje vinove loze na imanju Josipa Šumić u lupoglavskim poljima a u Fotografije-video možete pogledati i kratki video na istu temu.Nastavljena izgradnja kanalizacijske mreže u Lupoglavu - još 10 domaćinstava priključeno na kanalizacijsku mrežu
03.06.2016.
Još jedna grupa od 10 domaćinstava u Lupoglavu priključena je na kanalizacijsku mrežu.Ovo je nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u Lupoglavu koja još uvijek čeka iznalaženje financijskih sredstava kojim bi se riješila kanalizacijska mreža za cijeli Lupoglav.Prošle godine su dvije grupe kuća samostalno organizirale akcije te vlastitim sredstvima i uz pomoć Općine Žepče izgradile dva ogranka mreže a sada je to učinila još jedna grupa od 10 domaćinstava.
Tako su na kanalizacijsku mrežu priključeni: Anto Tomić, Martin Barbarić, Marinko Šumić, Zdenko Šumić, Drago Dragičević, Pero Franjić, Vlado Franjić, Josip Franjić, Niko Franjić i Ivo Barbarić.

Sa ovime je u Lupoglavu na kanalizacijsku mrežu priključeno uklupno 28 domaćinstava.

Fotografije izgradnje "Ogranka 3" :

Proširena i asfaltirana dionica puta Radovlje-Osovac
25.09.2016.
U okviru projekta proširenja i asfaltiranja puta Radovlje-Osovac urađeno je proširenje i asfaltiranje dijela tog puta kroz Lupoglav.Radi se o dionici puta u dužini od oko 200m i to od raskrižja za zaseok "Njive" pa do granice sa MZ Milišić.
Radovi su izvedeni vrlo detaljno i kvalitetno (izmijenjen dio nasipa, urađeni kvalitetni propusti i kanali, proširen asfaltni put).

Planirano je da se radovi u budućnosti nastave kako bi se proširio i asfaltirao nastavak puta sve do mosta na Radovlju.

POZIV NA SASTANAK ZBORA MZ LUPOGLAV
01.03.2017.
Pozivaju se svi puniljetni građani MZ Lupoglav da dođu na sastank Zbora MZ Lupoglav koji će se održati u Nedjelju 12.03.2017. god. u 9,00 sati u prostorijama O.Š. Lupoglav.

Dnevni red:
1. Izvješće o radu Zbora i Vijeća MZ Lupoglav za protekle 4 godine,
2. Izbor novog rukovodstva MZ Lupoglav, za naredne 4 godine.

Predsjednik Zbora MZ Lupoglav:  Josip Šumić

IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO MZ LUPOGLAV
14.03.2017.
U Nedjelju 12.03.2017. god. održan je sastanak Zbora MZ Lupoglav na kome je izabrano novo rukovodstvo Mjesne Zajednice.

U novo rukovodstvo izabrani su:

Predsjednik Vijeća Mjesne Zajednice ŽELJKO (Franje) ŠUMIĆ
Predsjednik Zbora Mjesne Zajednice  JOSIP (Žarka) ANTOLOVIĆ

Članovi vijeća MZ su:
1. Josip (Dragana) Šumić,
2. Bojan (Marka) Antolović,
3. Igor (Ivice) Kresić,
4. Nikola (Drage) Tomić,
5. Mato (Stipe) Karatović.

Za Blagajnika Vijeća je imenovan Bojan Antolović.

Novoizabrano rukovodstvo ima mandat u naredne 4 godine.Obzirom da su većina članova mladi i obrazovani ljudi za očekivati je kvalitetan rad uz maksimalno angažovanje na rješavanju važnih pitanja za MZ Lupoglav.
Staro rukovodstvo će također pružiti mladima svu potrebnu pomoć i podršku.Pozivamo sve građane MZ Lupoglav da daju svoj doprinos razvoju MZ Lupoglav  i tako daju podršku novom rukovodstvu u naredne 4 godine.Zapisnik i sve dokumente sa Zbora i Vijeća MZ Lupoglav možete pogledati u kategoriji "Dokumenti".