RAZVOJNI PROJEKTI:

U cilju poboljšanja uvjeta stanovanja, rada i života u Lupoglavu potrebno je realizirati niz projekata iz oblasti infrastrukture, sporta i kulture.
Napominjemo da projekti nisu navedeni po prioritetima, niti je lista projekata konačna.Ista će se dopunjavati sukladno ukazanim potrebama stanovništva.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE:

Jedan od najvećih problema koji treba žurno rješiti je izgradnja kanalizacijske mreže za odvodnju fekalnih voda.Trenutno većina domaćinstava otpadne vode ispušta u septičke jame ili direktno u vodotoke.Prelivi iz septičkih jama su često i u blizini putnih komunikacija što dovodi u opasanost stanovnike Lupoglava i daje lošu sliku o samom mjestu.Kako se povećava broj domaćinstava tako i ovaj problem postaje sve veći.
Planirano je da se uradi kanalizacijska mreža koja bi pokrila cijelo područje Lupoglava, izuzev manjeg dijela domaćinstava koja zbog konfiguracije terena ili velike udaljenosti od trase cjevovoda ne mogu biti obuhvaćena.
Nakon završetka realizacije ovog projekta kanalizacijskom mrežom bi bilo obuhvaćeno oko 120 domaćinstava.Za ovaj projekt ima urađena sva potrebna tehnička dokumentacija (Glavni projekt) a ishođenje građevne dozvole je u tijeku.

Okvirni budžet za ovaj projekt iznosi 625.000,00 KM


NASTAVAK ASFALTIRANJA PUTA "KARATOVIĆI":

Ovom putu gravitiraju 22 domaćinstva.Tijekom 2011. i 2012. godine asfaltiran je dio puta "Karatovići" u dužini oko 500m.Potrebno je završiti asfaltiranje kompletnog puta i to u dvije faze.Prva faza je asfaltiranje početka puta u dužini od 300 m, a u drugoj fazi spajanje asfalta sa asfaltnim putem Tunel-Osova u dužini oko 900m.Za prvu dionicu postoji projektna dokumentacija, dok je za drugu dionicu potrebno uraditi i glavni projekt.

Okvirni budžet za prvu dionicu je 30.000,00 KM a za drugu dionicu je oko 70.000,00 KM.


NASTAVAK ASFALIRANJA PUTA "NJIVE":

Ovom putu gravitira 11 domaćinstva.Tijekom 2010. godine asfaltiran je dio puta u dužini oko 300m.Potrebno je završiti asfaltiranje kompletnog puta, t.j spajanje sa asfaltnim putem Radovlje-Osova.Dužina puta koji treba sfaltirati je oko 700 m.Za ovaj projekat urađena je projektna dokumentacija.

Okvirni budžet za ovaj projekt je 55.000,00 KM


REKONSTRUKCIJA PUTA "RADOVLJE-CRKVA OSOVA":

Put Radovlje-Crkva Osova je asfaltiran 1986. godine i djelomično je saniran u više navrata. Dužina puta je oko 2500 m.Trenutno je u veoma lošem stanju.Osim toga što je asfalt dotrajao, isti je postao neuvjetan za normalno prometovanje autobusa  i kamiona jer je veoma uzak.
Navedeni put je glavna prometnica za mještane Lupoglava, Milišića, Osove, Vrbice kao i jednog dijela Gornje Goliješnice, te je frekvencija vozila po istom veoma velika.Osim toga to je i glavni pristupni put za Osnovnu Školu Lupoglav i svetište BDM u Osovi.
Pravo rješenje za taj put bi bila kompletna rekonstrukcija sa proširenjem puta za 1,5m, odnosno na 4,6 m širine. O ovome je razgovarano sa Općinskim Službama i Načelnikom Općine koji su se složili da treba ići na naprijed predloženo rješenje sa proširenjem.Obzirom da se radi o veoma velikom i financijski zahtjevnom projektu predloženo je rješavanje po etapama u roku od više godina. Potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju (Planirano uraditi u 2015. god.) a nakon toga započeti sa realzacijom po etapama.

Okvirni budžet za ovaj projekt je 350.000,00 KM


JAVNA RASVJETA UZ PUT "RADOVLJE-CRKVA OSOVA:

Tijekom 2010. godine provedeane su aktivnosti na izradi glavnog projekta.
Ukupna dužina trase je 2500 m.Potrebno ugraditi rasvjetne stubove na mjestima gdje nema elektro stubova, te pružiti el. Razvodnu mrežu i postaviti svjetiljke.

Okvirni budžet za ovaj projekt je 20.000,00 KM
Ovaj projekat je realiziran tijekom 2014. godine.


ASFALTIRANJE PUTA PREMA OSNOVNOJ ŠKOLI I PROSTORA ISPRED ŠKOLE:

Pristupni put prema Osnovnoj Školi Lupoglav je u veoma lošem stanju.Potrebno je izvršiti pripremu i asfaltiranje puta u dužini 100 m, te asfaltiranje prostora ispred škole u površini oko 200 m2.

Okvirni budžet za ovaj projekt je 15.000,00 KM


SANACIJA OSNOVNE ŠKOLE:

Osnovna škola u Lupoglavu je građena 70-ih godina i dosta je dotrajala.Od većih zahvata na školi urađena je sanacija krova škole 2010. godine.Da bi se škola dovela u normalno stanje za uporabu potrebno je izvršiti sljedeće radove:
  •  sanaciju instalacija vodovoda,
  •  sanaciju sanitarnog čvora,
  • zamjenu podova,
  • sanaciju i bojenje stolarije.

Okvirni budžet za ovaj projekt je 15.000,00 KM


PROŠIRENJE PUTA I IZRADA NOGOSTUPA NA DIJELU PUTA "RADOVLJE-GOSPIN KIP"

Put Radovlje - Vinište je veoma opterećena prometnica sa gustim rasporedom kuća i velikim brojem pješaka.Radi sigurnosti pješaka i radi olakšanog prometa u najnaseljenijem dijelu puta, od mosta na rijeci Radovlja do gospinig kipa, potrebno je uraditi proširenje puta i izradu nogostupa za pješake.Dužina puta na kojoj je planirano proširenje je oko 200 m.

Okvirni budžet za ovaj projekt je 20.000,00 KM

IZRADA VODOVODNE MREŽE ZA GORNJI DIO LUPOGLAVA (ZA DOMAĆINSTVA OD TUNELA DO CRKVE)

Trenutno je gradskom vodovodnom mrežemo pokriveno 120 domaćinstava Lupoglava.U tijeku su aktivnosti na izgradnji vodovodne mreže za 25 domaćinstava u donjem dijelu Lupoglava nakon čega ostaje nepokriven gornji dio Lupoglava na potezu tunel-crkva osova.Obzirom da se radi o dijelu sela koji se nalazi na većoj nadmorskoj visini od visine rezervoara gradskog vodovoda, to područje nije moguće riješiti gravitacionim vodovodom.Stoga je planirana izgradnja crpnog postrojenja kojim bi se voda dobavljala na kotu „Kuševo Brdo“ gdje bi bio rezervoar od cca 30 m3 iz kojeg bi se napajala domaćinstva uz put tunel-Osova.
Urađen je idejni projekt (zajedno sa napajanjem gornjeg dijela Tatarbudžaka i Milišića).Orjentaciona cijena za izvođenje svih radova (za sve 3 mjesne zajednice) je 83.000,00 KM od čega na crpno postrojenje, crpni vod i rezervoar na Kuševu brdu otpada oko 54.000,00 KM.

IZRADA VODOVODNE MREŽE ZA 25 DOMAĆINSTAVA U JUŽNOM DIJELU LUPOGLAVA

Južni dio Lupoglava uz lokalni put Radovlje-Vinište (25 domaćinstava) još uvijek nije spojen na Gradsku vodovodnu mrežu.
Potrebno sa glavnog voda Lupoglav-Milišić uraditi spoj u dužini oko 900 m do lokalnog puta Radovlje-Vinište te izvršiti sekundarni razvod lijevo i desno.Ovime bi se riješilo pitanje vodosnabdijevanja preostalih 25  domaćinstava u južnom dijelu Lupoglava.
Visina investicije je oko 20.000,00 KM.
Tijekom 2014. god. projekat je u potpunosti  realiziran.

IZRADA JAVNE RASVJETE NA POSTOJEĆIM ELEKTRO STUBOVIMA UZ PUT "NJIVE"

Prošle godine je elektrodistribucija vršila rekonstrukciju elektro mreže na ovom području pri čemu je nove stubove postavila neposredno pored puta „Njive“.Time su se stvorile povoljne pretpostavke da se nabavkom rasvjetnih tijela i polaganjem kabla riješi javna rasvjeta u ovom dijelu Lupoglava.Potrebno je uraditi projekt i riješiti pitanje financiranja ovog projekta. Orjentaciona vrijednost radova je oko 4.000,00 KM.
Urađena projektna dokumentacija u 2014. godini.

ČIŠĆENJE KANALA ZA ODVOD OBORINSKIH VODA IZNAD LUPOGLAVSKIH POLJA I SANACIJA PROPUSTA
ISPOD PUTA ZA POLJA (KOD KUĆE DRAGE ĆURIĆ)

Kanal iznad Lupoglavskih polja, koji postoji od davnina i koji je prije 40 godina pročišćen i koji odvodi oborinske vode iz bara sjeverno od polja proteže se cijelom dužinom Lupoglavskih polja.
Kanal je vremenom postajao sve plići a na više mjesta je i zatvoren, tako da danas ne vrši svoju funkciju te dolazi do plavljenja dijela polja i bara iznad polja.Potrebno je izvršiti čišćenje i produbljivanje tog kanala.Propust na putu za polja je polomljen tako da na tom dijelu kanal upoće nema svoju funkciju.Planirano je da se pokušaju ishoditi sredstva namjenjena za intervencije u poljoprivredi ili sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta, te da se riješi ovaj problem.Nije urađen bilo kakav projekt po ovom pitanju, što je potrebno učiniti.
Orjentaciona visina investicije je oko 10.000,00 KM.

SANACIJA OGRADE OKO GROBLJA "VUČICA"

Ograda oko seoskog groblje „Vučica“ je stara i dotrajala tako da predstavlja ruglo ove MZ.Prije 3 godine prednji dio ograde je zamijenjen pletenom žičanom ogradom, što također nije neko kvalitetno i trajno rješenje.
Potrebno je uraditi ograđivanje kompletnog groblja sa nekom vrstom kvalitetnije i dugotrajnije ograde.
Obzirom da za ovu namjenu nije moguće dobiti bilo kakva financijska sredstva od bilo koga, potrebno je prikupiti novčana sredstva u okviru MZ Lupoglav, učešćem domaćinstava koja koriste ovo groblje.
Orjentaciona visina investicije je oko 20.000,00 KM

REKONSTRUKCIJA MOSTA NA RIJECI RADOVLJA

Most na rijeci Radovlja se nalazi na samom ulazu u MZ Lupoglav iz pravca Žepča i od velike je važnosti za pristup ovoj MZ. Tijekom rekonstrukcije puta Žepče-Vinište značajno je smanjen otvor ispod mosta tako da trenutni otvori (cijevi) ne mogu primiti sve oborinske vode kod pojave većih padalina. To izaziva plavljenje prometnice i onemogućava normalan pristup u MZ Lupoglav. Također dolazi do plavljenja nekoliko stambenih i poslovnih objekata u području oko mosta.
Potrebno je, zajedno sa MZ Radovlje i u suradnji sa Općinom Žepče, izvršiti rekonstrukciju mosta na način da se poveća svijetli otvor ispod mosta, kako bi se protočna moć povećala i vratila na raniju.

Orjentaciona visina investicije je 15.000,00 KM.


Pomozite razvoj Lupoglava

Donirajte novac, usluge, materijalna dobra

Račun
Kod Raiffeisen Bank d.d. BiH
1610550025540035

Devizne uplate u bilo kojoj valuti također idu na isti broj žiroračuna i bit će konvertirane u KM po srednjem tečaju banke.

molimo Vas da nas nakon uplate donacije obavijestite telefonski ili putem e-mail-a


BIH link
::: Lupoglav 2018 :::                                                                                :::: Izrada web stranice: Biznis Servis Žepče ::::
INSTRUKCIJU ZA DEVIZNE UPLATE MOŽETE POGLEDATI OVDJE
Poštovani prijatelji Lupoglava,
Svaka Vaša donacija će biti uredno evidentirana i utrošena na dobrobit mještana Lupoglava.
Na ovoj web stranici, u rubrici "Financije" točno možete vidjeti za što je utrošen Vaš novac.


Domaćini,
molimo Vas da redovito plaćate
učešće za rad MZ
 PRIJATELJI LUPOGLAVA  
 ( DONATORI )

Vlada ZE-DO Kantona, 15.000,00 KM za izgradnju 
vodovodne mreže za 25
domaćinstava ( Zaseok "Polja")

Martin Barbarić, Lupoglav, Žepče
17 kamiona zemlje za nogometno igralište"Grablje"
(vrijednost oko 1300,00 KM)

Ivo (Ante) Šumić - Frankfurt
Darovao 10 kompleta dresova za nogometnu ekipu
MZ Lupoglav, u vrijednosti od 300 Eur.

FRANCEZA BEYER - Frankfurt
(20,00 Eur.)

4.
5.
.
.